AGENTIE DE TRADUCERI PROFESIONALE

TRADUCERI
URGENTE

Cartea noastră de vizită o reprezintă experiența dobândită de biroul nostru în 15 ani de activitate în domeniul traducerilor și varietatea de domenii și limbi în care am efectuat traduceri.

EXPERIENȚA

Deoarece timpul nea arătat cât de prețios este, am reușit în acești ani să schimbăm registrul de lucru, să ne adaptăm la viteza cu care evoluează lumea, astfel satisfăcând cu succes cerințele de timp ale clienților noștri.

Așadar, o mare parte dintre lucrările și proiectele noastre sunt realizate în timpul cel mai scurt și cu maximum de acuratețe și competență.

Dea lungul anilor, am primit întotdeauna feedbackuri pozitive de la clienții noștri, atât locali, cât și internaționali, privind volumele mari de pagini lucrate în regim de urgență, lucru ce a dus la colaborări îndelungate și bazate pe încrederea clienților în seriozitatea și profesionalismul biroului nostru de traduceri și, implicit, a tuturor traducătorilor din echipa noastră.

Traducerile, ca obiect de activitate al unei companii, reprezintă un serviciu complex, nu doar simpla transpunerea unui text dintro limbă în alta. Mai precis, activitatea de traducere implică:

Consecvență terminologică

Redarea sensului logic și corect al frazei prin utilizarea acelorași termeni și sintagme pe parcursul întregii lucrări, meniți să identifice un concept, un principiu, o instrucțiune, un produs, un serviciu, etc., obiect al traducerii respective, în scopul de a nu deruta, de a nu produce confuzie publicului țintă.

Adaptare semantică

Adaptarea semantică a textului țintă (textul tradus) la specificul limbii în care s–a efectuat traducerea presupune orice schimbări de structură sau lexicale menite să păstreze sensul cuvintelor din textul sursă.

Echivalență lexicală

Echivalența lexicală între textul sursă și textul țintă presupune utilizarea terminologiei exacte, specifice domeniului din care face parte traducerea, menite să mențină aceeași valoare de adevăr în enunțurile din cele două limbi de traducere.

Respectarea topicii

Din procesul de traducere face parte și respectarea ordinii cuvintelor în propoziție și a propoziției în frază, specifice fiecărei limbi în care se realizează traducerea.

Tehnica traducerilor

Pe lângă documentare, cercetare și expertiză, munca traducătorului presupune și respectarea și integrarea unor elemente ce țin de formă, respectiv așezare în pagină, păstrarea lungimii frazelor, a enunțurilor și a formatului din textul sursă în textul țintă, iar în cadrul lucrărilor cu caracter tehnic, păstrarea imaginilor, schițelor, diagramelor, pictogramelor sau încadrarea textului tradus în formatul documentului sursă.

Corectitudinea punctuației

Claritatea unei traduceri se obține, nu în ultimul rând, prin folosirea corectă a semnelor grafice convenționale menite să marcheze propozițiile, frazele, pauzele, intonația, etc.

Procesul de traducere implică oameni dedicați, profesioniști, curioși, flexibili și adaptabili.

Traducătorul este acea figură profesională ce are rol de liant între culturi, mentalități dintre cele mai diferite și care trebuie să vegheze întotdeauna la menținerea unei comunicări, verbale sau scrise, cât mai exacte, cât mai obiective și clare între persoane și entități vorbitoare de limbi diferite. Traducerea umană nu va putea fi înlocuită în viitorul apropiat de atâtea programe de traducere automată existente pe piață, deoarece traducătorul este, prin definiție, un bun cunoscător al istoriei și evoluției limbii în care traducătorul respectiv este specializat, ceea ce presupune adaptarea textelor la specificul cultural și mental al populațiilor ce vorbesc limba/limbile de specializare a traducătorului.
Traducătorul este un expert lingvistic, fiind înțeles de la sine că nu oricine vorbește o limbă străină va fi capabil să traducă texte sau să desfășoare activități de interpretariat. Munca de traducător este una extrem de valoroasă deoarece acesta nu doar schimbă cuvintele dintr-o limbă în alta, ci se preocupă să păstreze sensul și contextul original. Orice proiect de traducere trebuie să pornească de la documentare, de la aprofundarea cunoștințelor în domeniul din care face parte textul de tradus, întrucât limbile sunt și ele în permanentă schimbare, evoluție, ceea ce face ca anumiți termeni ce aveau o anumită definiție acum 10-15 ani să nu mai aibă aceeași semnificație sau să fie ieșiți din uz, fiind înlocuiți de termeni noi, specializați, adaptați mult mai bine domeniului de care aparțin.
Așa cum spunea Günter Grass, „Traducerea este cea care transformă totul pentru a nu schimba nimic”.